July 19th, 2021

Invariant

Они утонули. Календарь пана Вотруба

.   19 lipca 1501

.   Sułtan Bajazed II zaprzysiągł w Stambule pokój z Polską. W Polsce został on ratyfikowany dopiero dwa lata później, gdyż zawarcie układu przypadło na czas śmierci króla Jana Olbrachta. Według postanowień pokjowych, Białogród i Kilia, porty nad Morzem Czarnym, pod które wyruszył król Polski Jan I Olbracht podczas nieudanej wyprawy 1497 r., pozostały przy Turcji. Hospodar mołdawski nie zrezygnował ze swych roszczeń do Pukucia, co w przyszłości doprowadziło do kolejnej wojny. 

<https://www.muzeumwp.pl/kalendarium/07-19/>


19 July 1861 / July 19th 1861 Friday

Cuba. The Captain-General of Cuba released all vessels brought into Cuban ports as prizes by the commerce raider CSS Sumter.

USA. Pennsylvania State Major-Ge. Robert Patterson was discharged from Federal service and Major-General Nathaniel Prentiss Banks was appointed in his place. The authorities were disappointed by Patterson’s timid advance into the Shenandoah Valley and his subsequent withdrawal to Harper’s Ferry.

Virginia. Incidents at New Market Bridge and Back River Road.

Missouri. Incident at Parkersville.

19, 1861. – Affair on the Back River Road, Va. 19th, Back River Road, Virginia / Affair near New Market Bridge, Va. / 19th, New Market Bridge, Virginia

. 18th–19th, Harrisonville, Missouri

<https://americancivilwarhighcommand.com/chronology-day-by-day/chronology-1861/1861-july-19th/>


1911 Orville Wright delivered the Navy’s first Wright airplane (a Wright B land machine) at Annapolis, Maryland.


.   2021

Collapse )
promo flitched9000 april 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…