flitched9000 (flitched9000) wrote,
flitched9000
flitched9000

Category:

В этот день 100 лет назад

Вторник, 21 сентября 1920
***
***
+
https://youtu.be/tnRQgIekpy0
+
21 settembre 1920 – Bandiera rossa trionferà
Il 21 settembre 1920 le vetture tramviarie di Torino vengono tappezzate di volantini sui quali è scritto “Bandiera rossa trionferà / se il soldato la seguirà!”
+
«Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa, Bandiera rossa
Avanti o popolo, alla riscossa,
(4) Bandiera rossa trionferà.


Evviva il socialismo e la libertà.
Degli sfruttati l’immensa schiera
La pura innalzi, rossa bandiera.
O proletari, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
(3) Bandiera rossa la trionferà
Il frutto del lavoro a chi lavora andrà.
Dai campi al mare, alla miniera,
All’officina, chi soffre e spera,
Sia pronto, è l’ora della riscossa.
Bandiera rossa trionferà.
(3) Bandiera rossa la trionferà
Soltanto il socialismo è vera libertà.
Non più nemici, non più frontiere:
Sono i confini rosse bandiere.
O socialisti, alla riscossa,
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Nel solo socialismo è pace è libertà!»
+
Знамёна красные в едином марше.
Вперёд, к победе идём отважно.
И не отступим мы, нам враг не страшен,
И дело наше мы защитим.
Красное знамя в битве победит!
Красное знамя, нас с собой веди!
Красное знамя, лозунг наш один:
Борись за коммунизм, и не сойди с пути!
+
The Communist Party of Uruguay created on September 21, 1920.
+
Приказом РВСР № 1903 в Москве на Ходынке учреждён (научно-)опытный аэродром при ГУ РККВФ.
++
Положение на фронтах 21 сентября1920
Западный фронт
В Гродненском районе поиски разведчиков.
В Волковыском р. южнее местечка Свислоч нами отбито наступление противника, захвачены пулемёты.
Юго-западный
В Ровненском р. идёт бой с противником, переправившимся за реку Горычь в р-не Александрии.
На Галицийском участке идут бои в р. Гусятина.
Южный
На Крымском участке, в Бориславском р. поиски разведчиков.
Дополнительная оперативная сводка
В Гродненском р. противник перешёл в наступление на фронте в 50 вёр. с большими силами и наседает вдоль трёх шоссе и железных дорог. Наши войска ведут упорные бои, переходя в контратаку, нанося противнику большие потери, противником заняты Новый Двор и местечко Кузница.  
На Черноморском побережье наши гидроаэропланы сбросили бомбы на суда противника.
+
21 września 1920 roku początek polsko-radzieckich rokowań pokojowych w Rydze. Na zele delegacji polskiej stoi wiceminister spraw zagranicznych, Jan Dąbski oraz Leon Wasilewski i Stanisław Grabski; delegacji radzieckiej przewodniczy Adolf Joffe. // 21.09. Wojna polsko-bolszewicka: Początek konferencji pokojowej w Rydze. // 21 września Początek konferencji pokojowej w Rydze.
++
W dniu 21 września Kwatera Główna NW potwierdziła, że „dzień X rozpoczęcia jest 23 września o świcie”.
+
Bitwa o Brzostowicę
Uderzenie 6 BP Leg. ruszyło nad ranem 21 września, a nie jak planowano, wieczorem 20. Spóźnienie spowodowane było przeciągnięciem się prac przy budowie kładek przez Świsłocz.
W porannej mgle 23 pp zaskoczył oddziały sowieckiej 16 DS i do południa opanował wszystkie wyznaczone miejscowości z wyjątkiem Brzostowicy Małej. Wolniej posuwał się 9 pp Leg., który musiał stoczyć ciężki bój o wieś Nieporożniewice.
O świcie wznowił także natarcie 7 pp Leg., który nie mógł doczekać się nadejścia 8 pp Leg. z artylerią.
Pod Brzostowicą Wielką jego III batalion wpadł na maszerujące kolumny 93 i 97 ps. Polacy pierwsi ochłonęli z zaskoczenia i otworzyli ogień rozpraszając oba pułki. Na karkach uchodzących czerwonoarmistów około godz.
7.30 wpadli do Brzostowicy Wielkiej, rozbili kwaterujący tutaj sztab 11 DS wraz z jego osłoną (d-ca dywizji Sobiejnikow został ranny i ledwo uszedł polskiej niewoli), rozproszyli tabory i oddziały tyłowe, wzięli cztery działa oraz około trzystu jeńców. Zranienie Sobiejnikowa i zniszczenie sztabu do końca dnia sparaliżowało dowodzenie 11 DS.
Po południu 3 DP Leg. przegrupowała oddziały do dalszego natarcia. Główne siły 5 BP Leg. zebrały się w Brzostowicy Wielkiej, wysuwając placówki do Brzostowiczan i Meniek.
Między godz. 16 a 17 obie te wioski zostały zaatakowane przez 96 ps. Placówki cofnęły się do Brzostowicy Wielkiej, a prące za nimi tyraliery 96 ps trafiły wprost pod niszczący ogień baterii III dywizjonu 3 pap Leg. i poniosły wielkie straty. Walki o mniejszym natężeniu toczyła po południu 6 BP Leg. 21 września wieczorem Kork skierował pod Brzostowicę Wielką odwodową 56 Samodzielną BS (3000 żołnierzy, 54 ckm). Brygada przybyła niedawno znad granicy fińskiej, była w pełni wypoczęta i dobrze wyposażona. Wsparła ona prawe skrzydło 11 DS, dzięki czemu Rosjanie uzyskali nad 3 DP Leg. dwukrotną przewagę liczebną i półtorakrotną w artylerii. Kork uparcie dążył do odzyskania utraconych pozycji nad Świsłoczą.

   Пегейвод псячьих псяк
21 сентября утром 3-й б-он 9-го пп 3-й дивизии легионов ворвался в Большую Берестовицу, разбил тыловые части и штаб 11-й сд, взял четыре орудия и ~300 пленных. Командир дивизии Собейников был ранен, но успел уйти. Ранение комдива и разгром штаба лишили дивизию управления до конца дня. Но уже вечером того же дня командарм 15-й Корк направил на возврат Большой Берестовцы 56-ю сбр, только что прибывшую с финской границы (3 тысячи бойцов, 54 пулемёта), благодаря чему наши в этом месте получили двукратное преимущество в людях.

In the morning of September 21, 6th Legions Brigade surprised Soviet 16th Rifle Division, and captured all villages, except for Brzostowica Mala. Soon it was joined by 9th Legions Regiment and 7th Legions Regiment. Near Brzostowica Wielka, the Poles surprised the HQs of the 11th RD, wounding its commandant, and capturing 300 prisoners. This paralyzed the division, which since then was unable to operate in a cohesive way.
In the afternoon, the 3rd Legions Division regrouped and concentrated its main forces at Brzostowica Wielka. Fighting continued until the evening, when Kork ordered Soviet 56th Rifle Brigade (3000 soldiers, 54 machine guns) to join the forces near Brzostowica. The well-rested and well-equipped brigade was placed on the right wing of Soviet forces, as Kork wanted to regain the positions along the Swislocz river.
+
21 сентября 56-я сд получила задачу восстановить положение и занять Нов. Двор, Кузница. 16-я сд была оттеснена на М. Берестовица.
К вечеру 21 сентября заходящая банда достигла Марциканцев (1-я дивизия легионеров), Поречье (1-я Литовско-белорусская дивизия и 2-я кавбригада).
+
Комзафронт Тухачевский приказал задержать противника и выдвинуть армейские резервы. Однако контратаки 5-й и 6-й сд 21 сентября успеха не имели.
+
Бои за Кобрин
Утром 21 сентября псяки атаковали Городец, однако первую атаку наши отбили. Вторая атака псяк, поддержанная артиллерией, закончилась более успешно. Наши были отброшены за Днепровско-Бугский канал.
+
С. Загорцы.
В ночь на сегодня спали только полчаса. В полночь из штаба полка пришёл приказ о немедленном отступлении дальше. Ночью прошли мимо большого м. Шумск и к рассвету заняли Ходаки (на р. Вилия), где моему б-ону приказано обеспечивать переправу через Вилию впредь до прибытия 210-го полка, который шёл др. дорогой.
Выставив па противоположной стороне моста взвод с двумя пулемётами, я отвел остальных бойцов во дворы и приказал немедленно варить картошку и солонину, неск. бочек ко-й ротные каптенармусы захватили в с. Васьковцы, где её бросил какой-то обоз.
Через неск. минут уже горели костры, солонина, картошка и чай готовились в вёдрах.
Люди, подкрепившись, отдыхали по дворам на сене, соломе или просто на траве в тени. Я пошёл потолкаться среди красноармейцев.
Совместное пребывание пехоты с обозами (здесь стоят многочисленные обозы полков всей бригады, продовольственные и санитарные летучки и пр.) привело опять к тому, что среди стрелков распространились самые нелепые и невероятные слухи. Бойцы засыпали меня вопросами: правда ли, что мы окружены, что отрезана последняя дорога, по ко-й мы могли бы, отступить, что появились банды Махно (!!), Булак-Балаховича (!!!).
Я, рассказав об обстановке (хотя и сам знал о ней очень мало), призывал бойцов к спокойствию п к вере в свои силы и своё оружие.
— А если нас в самом деле отрежут? — спросили меня в большой группе красноармейцев 5-й роты, что тогда?
— А вот давайте обсудим, — сказал я. Предлагайте товарищи, какой по вашему выход?!
— Пробиваться во что бы то ни стало! Бросим обозы, но с пулемётами и винтовками в руках пробьёмся! — дружно ответили бойцы.
— А ежели не удастся, на партизанские отряды разобьёмся, вон леса-то какие кругом, а в плен не пойдём, — убеждённо говорил один красноармеец. — Только вы нас не кидайте, а мы не подкачаем!
Общее моё впечатление таково, что красноармейцы и даже командиры почему-то уверены, что мы будем отрезаны противником. Это убеждение подкрепилось тем, что каптёры нашего полка, поехавшие в Кунов, с полдороги вернулись, т.к. жители передали им, что в Купене поляки. Каптенармус моей пулемётной команды т. Погорельский совсем не возвратился, очевидно попал в плен.
210-й полк прибыл в 12 часов, но сменил меня в 2 часа. Я имел лишний раз удовольствие познакомиться с дисциплиной этого полка. На моих глазах командир одной из рот более часа собирал взвод. Только после криков, угроз и просьб ему кое-как удалось собрать 7 человек, ко-е и сменили мою заставу.
Поневоле сравниваешь со своими красноармейцами. Как бы они ни были измучены и голодны, но прикажи идти в караул или в заставу, распоряжение выполняется незамедлительно; если шамает — кусок хлеба в ладонь, картошку в котелок и айда — идёт и ест!
Кирюхин Н.И., 24 года
+
21 сентября (8 сентября). Раковским издан циркуляр (по соглашению с решением СНК, вместе с Реввоенкомом Юго-Западного фронта), согласно ко-му все бандиты и главари их объявляются вне закона. Каждый захваченный бандит будет расстреливаться на месте. Близкие родственники бандитов берутся заложниками и отправляются в концентрационный лагерь. Имущество бандитов и их близких родственников конфискуется в пользу местной бедноты деревенской. Деревни, оказывающие содействие бандитам, давая им продовольствие, лошадей и пополнение, подвергаются блокаде и карам. Такими карами являются: а) контрибуция продуктами продовольствия; б) денежная контрибуция; в) конфискация имущества кулаков; г) обстрел селений; д) их полное уничтожение.
Несвицкий Александр Александров, 65 лет
++
В течение 8 [21] сентября красные держались пассивно. Дроздовская д-я и бригада Кубанской казачьей д-ии выступили к ст. Синельниково для нанесения короткого удара.
+
РВСР учредил Южный фронт (М.В. Фрунзе) из бывшего Крымского участка Ю.-Западного.
Пост-ие РВСР 5512/оп 1240/ш о сформировании Южного фронта в составе 6, 13 и 2-й Конной армий. Командующим назначен М.В. Фрунзе, членом РВС фронта С.И. Гусев.
Два дня М.В. Фрунзе пробыл на IX Всероссийской конференции РКП (б)… И ента пга-а-а-ильна. Вранегль подождёт, куды ён денеццо
+++
der 21. September 1920 war ein Dienstag
September 21, 1920–Tuesday
Mardi 21 Septembre 1920
Martedi 21 Settembre 1920
Wtorek 21 września 1920 roku
++
Folketing elections were held in Denmark on 21 September 1920.
+
Méthodes générales envisagées раr lа Commission des Réparations роur l’evaluation des dommages.
— Le 21 septembre 1920, la Commission des Réparations examina la situation. Аuсun progrès sérieux n’avait été accompli de son côté depuis qu’elle avait décidé, lа date du 17 mai de la mêmе аnnée, d’adresser unе lettre tous les Gouvemements signataires des Traités de Versaillies et de Saint-Germain (concernant respectivement l’Allemagne et l’Autriche), роur leur demander de lui faire connaitre l’etat de leurs travaux sur l’évaluation de leurs dornmages (2) : cetta lettre рrоvoqua des réponses de Puissances « a intérêts limités », mais аuсunе de la part des quatre Puissances normalement représentées la Commission (3), a l’exception de lа Belgique. Aussi, dans sa séance du 21 septembre 1920, la Commission décida-t-elle d’inviter lе Conseil interallié du service des évaluations a lui présenter dans le delai d’une semaine des propositions claires ег concrètes аu sujet de la procédure à suivre et des modes de preuves à accepter роиг les réclamations.
+
Декрет СНК
Об учреждении комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской Коммунистической Партии.Пост-ие об отпуске 13500 тыс. руб. ВСНХ Комитету гос-ных сооружений в счёт сметы 1920 г. сверхсметным кредитом на постройку автомобильных мастерских для Наркомпрода // Подлинник, 1 л.; с датой на бланке: 23/IX 1920 г. ЦПА, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 15501.
+
СНК Украины ввёл обязательное изучение украинского языка в школах.
+
21.9.1920, der 21. September 1920 war ein Dienstag
Gegen die Stimmen der USPD nimmt die preußische Landesversammlung einen Gesetzentwurf zum Notetat an. Danach wird die für die Regierung bereits bestehende Ermächtigung über die Verfügung der Staatsmittel im Rahmen des bisherigen Etats bis zum 31. Dezember 1920 verlängert. Ohne den Beschluss wäre die Ermächtigung Ende September abgelaufen.
+
Dziennik Ustaw nr 89 z 21 września 1920 pozycje 583–593.
Обнародованы (Identyfikator M.P.1920.214.)
.
Rodzaj: Rozporządzenie Rozporządzenie Rozporządzenie
Tytuł Dostarczenie drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres pięcioletni od roku 1920/21 do 1924/25. Podwyższenie opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego. Wynagrodzenie świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem.
Data aktu 02/09/1920 09/08/1920 07/08/1920
+
Sep 21
La loi du numerus clausus est adoptée par l’Assemblée nationale. La loi limite la poursuite d’études supérieures aux Juifs. (Hongrie)
++
[806] The Secretary of State to the Minister in China (Crane). Washington, September 21, 1920—8 p.m.
Многабукаф. Об отношениях Китая с большевисткой Россией.
The SofS to the Ambassador in France (Wallace)
Washington, September 21, 1920—8 p.m. 1490. Your 1690, September 11, 3 p.m. paragraph 3.
The Department is of the opinion that by refusing more direct contact with the Germans the Conference of Ambassadors may be rendering more difficult the reaching of a satisfactory understanding on the various complicated outstanding questions. While the Department does not believe that you should take the initiative in presenting this view, if the subject should again be raised or when specific requests for a hearing are presented by the Germans which you consider reasonable, you may suggest that securing direct contact with the head of the German Delegation might result in practical suggestions of value to aid the Conference of Ambassadors in its treatment of the subjects in hand.
The SofS to the Chargé in Honduras (Spencer)
Washington, September 21, 1920—noon.
48. Department has received disquieting information regarding stability of present Government. Please cable Department whether in your opinion the situation is grave. The Department is advised that urgent representations have been made to the President by certain of his supporters to make changes in his Cabinet which they believe would strengthen the Government. Advise Department whether President shows any intention of taking such action and report whether any of the recommendations made by Young have been adopted.
++
Ленин
Сентябрь, 20 и 21
участвует в заседании Пленума ЦК РКП(б); сообщает о содержании подготовленного им политического отчёта ЦК IX Всероссийской партконференции; предлагает пригласить на конференцию во время отчёта ЦК главкома и начальника Полевого штаба РВСР;
решено ввести Ленина в состав президиума конференции.
Пленум…:
о порядке дня конференции;
о проведении решения конференции о мобилизации коммунистов на Западный фронт;
о выработке тезисов ЦК РКП(б) о международном положении;
содержание доклада на IX конференции об очередных задачах партийного стр-ва;
о введении в порядок дня конференции доклада о работе советской миссии в Лондоне.
…также…:
о мирных переговорах с Польшей;
предложение НКИД послать в Италию вторую партию хлеба;
о концессиях Швеции;
сообщение Г.В. Чичерина о торговых предложениях Канады;
проект договора с Азербайджаном, представленный НКИД;
о посылке представителя в Италию;
о радиосвязи для Коминтерна;
предложение НКИД оставить в Лондоне торговую делегацию Л.Б. Красина;
о революционном движении на Востоке;
предложение М.П. Томского о посылке дополнительных делегатов от профсоюзов на конгресс фабрично-заводских комитетов в Берлин;
о Первой конной армии;
предложение главкома назначить М.В. Фрунзе командующим и С.И. Гусева — членом РВС Южфронта;
заявление о необходимости подкрепить коммунистами Чусоснабарм для поднятия снабжения Западного и Южного фронтов;
о работе тов. Сталина на Кавказском фронте;
об использовании аппарата 7 армии для формирования новых частей и маршевых пополнений;
о передаче вопроса о Балтфлоте в Оргбюро ЦК РКП(б);
о введении Ф.Э. Дзержинского в состав РВС Юго-Западного фронта;
вопросы сессии ВЦИК: доклады комиссий, обследовавших деятельность НКпроса и НКпути, доклад комиссии о взаимоотношениях центральных и местных учреждений.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 13964, л. 34; ф. 17, оп. 2, д. 34, лл. 1–4.
Сентябрь, не ранее 20
знакомится с докладом главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики С.С. Каменева, нач. Полевого штаба РВСР П.П. Лебедева и комиссара штаба К.X. Данишевского от 20 сентября о положении на польском и врангелевском фронтах, о численном составе и состоянии воинских частей этих фронтов.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15473; Директивы Главного командования Красной Армии. (1917–1920). Сб. док. М., 1969, с. 624–626.
знакомится с нотой и.о. полномочного представителя РСФСР в Грузии Л.Н. Старка МИД Грузии Г. Лордкипанидзе от 20 сентября с протестом по поводу недопустимых действий сухумских властей по отношению к органам представительства РСФСР в Грузии.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15472.
получает письмо секретаря Временного исполкома Компартии Испании Р. Мерино Грасиа от 20 сентября с просьбой принять его для беседы о положении в Испании.
ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 3, д. 129.
Сентябрь, не ранее 20 — не позднее 22.
ознакомившись с письмом Д. Рида от 20 сентября с просьбой принять его жену, Л. Брайант — представительницу влиятельных газет, последовательно выступающих за признание Советской России, — и дать ей интервью, пишет записку Г.В. Чичерину: «т. Чичерин! Стоит ли? Давать ли? Я не знаю, о чём писать и как. Ленин».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15471.
принимает Д. Рида и его жену Л. Брайант, нелегально приехавшую из США в РСФСР представительницей газет, выступающих за признание Советской России.
«Иностр. лит.», М., 1957, № 11, с. 18–19; 1961, № 10, с. 217– 218.
Сентябрь, позднее 20.
знакомится с предписанием Владимирского губпродраспреда Киржачскому райпродкому о лишении права на получение бронированного пайка и переводе на снабжение на общих основаниях рабочих фабрик и заводов, не работающих более двух недель, об ограничении пайка рабочим бывш. фабрики Соловьёва и с постановлением коллегии Киржачского райпродкома, обязывающим фабком выполнить поставки продовольствия по развёрстке. На конверте пишет: «О Киржачском продкоме (Влад. губ.). Спросить Томского, не от него ли?».
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15474.
пишет записку Г.В. Чичерину, предлагает от его имени передать М.М. Литвинову, что он возмущен неосновательными придирками к Л.Б. Красину по вопросу опротестования договора со шведами о лесе. Предупреждает, что если тактика Литвинова не изменится, он будет просить ЦК его отозвать; просит разрешить въезд в РСФСР специалисту по радио Стефану Сужилке.
ПСС, т. 52, с. 28; ЦПА ИМЛ, ф. 5, оп. 1, д. 2055, л. 16.
Сентябрь, 21
просматривает рукописный экземпляр протокола № 556 заседания Малого СНК от 20 сентября 1920 г.
подписывает пп.:
 1 (об отпуске НКПС аванса в сумме 5 млрд. 42 млн. руб.);
 2 (об отклонении ходатайства об отмене пост-ия СНК от 23 августа в части, касающейся технической стороны вопроса, о срочном жилищном строительстве);
 3 (об отпуске НКПС 104334 тыс. руб. сверхсметным кредитом на достройку линии Селижарово–Пено);
 4 (об отклонении проекта пост-ия СНК об установлении подмосковного пригородного пароходного сообщения);
 6 (о разрешении ВСНХ закупить на вольном рынке дефицитные предметы и предметы, ко-х нет на складах ВСНХ);
 8 (о жалобе НКюста на невыдачу 48 следователям Вятской губернии револьверов);
 10 (о разрешении НКпроду выдать на лечение инженеру Комарову 20 тыс. руб.);
 11 (об отклонении ходатайства НКпроса о предоставлении упр-ю делами НК права подписи на командировках и удостоверениях на выезд из Москвы в местности неприфронтовой полосы).
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 15466.
подписывает пост-ие СНК от 17 сентября о передаче в ведение НКпрода всех боен, мясозаготовительно-убойно-посолочных пунктов и связанных с ними производств для первичной обработки продуктов убоя в пищевые продукты и
инструкцию о порядке провоза продовольственных грузов в банковских вагонах при обратном следовании и об особом бюро при Управлении распределения Наркомпрода.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, дд. 15437, 15439; ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, д. 796, л. 4 об.; «Изв. …», М., 1920, № 214, 26 сентября.
председательствует на заседании СНК, дважды выступает в прениях.
В ходе заседания подписывает проект пост-ия о мерах продовольственной помощи Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской и Орловской губерниям, наиболее пострадавшим от неурожая и охваченным переселенческим движением, пишет на нём: «Не публиковать», «с дополнением утверждено в Совете Народных Комиссаров 21/IX».
На заседании обсуждают:
заявление В.П. Милютина о состоявшемся соглашении ВСНХ и НКзема о Главном комитете водного хозяйства (Главодхозе);
доклад об исполнении пост-ия СНК от 24 августа о распределении денежных знаков на местах;
проект положения о народном суде;
проект положения о комиссии по ремонту крыш;
проект пост-ия о поднятии и расширении специальных культур;
о вывозе хлеба водным путём из верхнего плёса Иртыша,
о плане усиленного вывоза продовольствия из Сибири и о мерах по усилению погрузки и доставки его Запфронту,
о заготовке и вывозе продовольствия;
о вывозе хлеба в Италию;
проект декрета о порядке государственного снабжения продуктами питания и предметами первой необходимости;
заключение комиссии, назначенной 14 сентября, о значении постройки дороги Кизляр–Старотерочная;
о распределении привилегированных пайков между центральными учреждениями;
о ходе работ по предложению эстонского правительства по пр-ву товаров на эстонских фабриках из русского сырья.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, дд. 15475, 15476, 15480; ф. 19, оп. 1, д. 386; ЦГАОР, ф. 130, оп. 4, д. 796, лл. 6, 7-8 об.
+
Коллегией НКпрос утверждено положение о Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации безграмотности.

    Ну, неграмотность худо-бедно пабдыли, а вот безграмотность с тех пор тильки росла
++
Sangue a Torino
Accesi scontri di piazza fra lavoratori di sinistra e forza pubblica provocano una quindicina di morti e una ventina di feriti tra il 21 e il 23 settembre. Perdono la vita le guardie regie Vincenzo Nazario e Luigi Santagata, il vice- brigadiere Tommaso Dore, l’impiegato della FIAT Mario […]
++
On Monday, 21 September 1920 during the night, the Black and Tans sacked the town of Balbriggan in County Dublin, Ireland. The sacking was revenge for the killing of District Inspector Burke and his brother Sergeant Burke, who were shot dead by the IRA while in Smyth’s pub, Balbriggan earlier in the day.
++
Histoire de l’aviation – 21 septembre 1920. de la Coupe Jacques Schneider.
Autant dire une course sans le moindre intérêt, l’Italie avait toutes les chances de remporter le trophée, seul un incident de parcours aurait pu remettre en question sa victoire, mais il n’en est rien. Au terme de deux heures, dix minutes et trente-cinq secondes, Luigi Bologna a couvert les 375,560 kilomètres que compte le parcours, soit dix tours de circuit. L’aviateur pilotant alors un Savoia S.12 Bis, équipé d’un moteur Ansaldo S. Giorgio V-12, ne pouvant développer pas moins de 550 chevaux de puissance.
Le spectacle aurait été bien plus intéressant si les Anglais et le Français Joseph Sadi-Lecointe avaient pu prendre également le départ comme prévu : malheureusement, ils ont dû renoncer à leur participation. Notre représentant français, notamment, ne partant pas à la conquête de la Coupe Jacques Schneider en raison de problèmes mécaniques.
++
Tropical storm in Louisiana, September 21 and 22, 1920
++
The Hindu
The Legislative Assembly of Egypt, so Reuter informs us, has approved of the draft Treaty which has been drawn up by the Milner Mission in consultation, though not, as we now know, in complete agreement with the Nationalist Mission headed by Zaghlul Pasha. Some more details of the terms of the Treaty than were wired to us by Reuter appear in the Times received by the latest English mail. We shall here set forth the main features of the Treaty as summoned by our contemporary.
They include,
in the first place, the recognition of Egyptian independence by Great Britain, who guarantees Egypt’s integrity against outside aggression and will have on account of her privileged position access to Egyptian territory in case of war.
Secondly, Great Britain is to maintain a garrison in the Canal zone.
Thirdly, Egypt is to control her foreign policy and have the right to have her own diplomatic representatives abroad. No treatises are to be made in variance with British policy, and in countries where no Egyptian representative is appointed Britain will represent Egypt.
Further, the Capitulations are to be abolished; but a veto on legislation affecting foreigners will be vested in the High Commissioner.
Tagesübersicht: 21. September 1920
+
+

Numéro L’Humanité 21 septembre 1920 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327877302/date19200921>
The Evening World (New York, N.Y.), September 21, 1920, (Final Edition)
++
По распоряжению Сибирского отдела нар-го обр-ия на основании пост-ия НКпрос, три педагогических учебных заведения г. Красноярска: педагогический (учительский) и-тут, открытый в 1916 г., учительская семинария, открытая в 1873 г. и трёхгодичные педагогические курсы, открытые в 1911 г., преобразовывали в Красноярский институт народного образования (ИНО).
Пост-ем Сибирского ревкома от 21 сентября 1920 г. ИНО объявлены высшими уч-ми заведениями.
+
Мыловаренный з-д АО «Петроградская химическая лаборатория», открытый в 1860 г., в конце 1917 г. закрыт владельцами, после национализации 21 сентября 1920 г. передан Хим-ой секции ПСНХ и возобновил деятельность, в январе 1922 г. назван Гос-ой Петроградской хим-ой лабораторией Петроградского мыловаренно-жирового треста (Петрожиртрест).
+
+
The first Austrian cog railway was built to Kahlenberg in 1872 and 1873 and opened in 1874. It was designed by Carl Maader. The track climbed 316 meters over 5.5 km and started from the train station in Nußdorf (today the end station of the tram-line D) and connected through Grinzing and Krapfenwaldl to the Kahlenberg Hotel, which opened in 1872. An average of 180,000 passengers used the train line each year. After World War I, the Vienna municipality converted the trams to electric power. The surrounding citizens had already dismantled large parts of the track during the war. On September 21, 1920, the line was finally shut down.
+

  Электрический трамвай идёт на смену крестьянской лошадке паровозу

September 21, 1920–Tuesday
The meeting of the Medical Society of Franklin county will be held this evening at the hotel at Upper Strasburg, beginning with a dinner at 5.30o’ciock.Two papers will be read as follows: “A Visit to the Mayo Clinics.”, Dr. Samuel D. Shull, Chambersburg; “The Plans of the Department of Health of Pennsylvania for this District,” Dr. Bruce McCleary, Shippensburg.
++
+
American industries under democratic rule
+
American industries under democratic rule, September 21, 1920
Tags: history, marxism, political economy, transport, war economy, былое и думы, гейжопа, чему не учат в школе, экономика и политика
Subscribe

Featured Posts from This Journal

 • В этот день 100 лет назад

  Обнародованы (Identyfikator M.P.1920.213.) . Rodzaj: Ustawa Rozporządzenie Rozporządzenie Tytuł Opłaty stemplowe od ubezpieczeń.…

 • В этот день 100 лет назад

  Понедельник, 20 сентября 1920 г. …делегация псяк выступила против подключения представителей Советской Беларуси к мирным переговорам,…

 • В этот день 100 лет назад

  Воскресенье, 19 сентября 1920 г. +G.6 Bank Debits and Deposit Turnover, September 19, 1920 by Board of Governors of the Federal Reserve System…

promo flitched9000 april 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments