flitched9000

Categories:

Когда-нибудь мы вспомним этим

.   И первая Победа 9-го мая, забытая

.   1863 – klęska powstańców styczniowych pod wodzą Zygmunta Sierakowskiego w trzydniowej Bitwie pod Birżami. W jej wyniku powstanie na Litwie zaczęło wygasać.

.   Bitwa pod Birżami w dniach 7-9 maja składała się z serii czterech bitew: pod Madejkami, Świrplenami, Hudyszkami i Sznurkiszkami. Początkowo powstańcy odnieśli sukces, pokonując wojska rosyjskie gen. Ganeckiego pod Madejkami i zadając im dotkliwe straty. Jednak następnego dnia pod Świrplenami polski oddział Lutkiewicza i Jasińskiego został rozbity i zmuszony do wycofania się. Również 8 maja załamał się atak polskich kosynierów Bolesława Kołyszki i Pawła Wiwulskiego pod Hudyszkami. Powstańcy przegrali starcie na bagnety – poległo i rannych zostało 200 z nich, rany odniósł też sam Sierakowski, który wyznaczył na swojego następcę Ignacego Laskowskiego.

.   Ostateczna klęska nastąpiła 9 maja kiedy to zebrawszy rozbite oddziały Laskowski zajął pozycję przy folwarku w Sznurkiszkach koło Skrobiszek. Tam został zaatakowany przez Rosjan. Żołnierze Antoniego Mackiewicza przez godzinę utrzymywali swoje pozycje, broniąc taboru z rannymi. W końcu bitwa zakończyła się przegraną i rozproszeniem resztek oddziałów powstańczych.

.   W wyniku bitwy pod Birżami zgrupowanie Sierakowskiego nie zdołało przebić się do Kurlandii, gdzie miało otrzymać drogą morską dostawę broni. Klęska ta spowodowała zanik aktywności powstańczej na Litwie.

<https://kresy24.pl/9-maja-w-historii-kresow/>

.   И добрый подарок к Дню Победы от соратника СССР

.   Передовица Global Times (КНР): Сколачивание банды против Китая и России – кошмар для США и Запада

.   …

.   Есть признаки того, что поллитгейбздичьськя гейбздюшка обоСгаШек либо почуяла, либо предвидела устарение и снижение до полшестого конкурентоспособности поллитгейбздичьськы шизтем За*да, и хорошо понимают, что больше не могут осуществлять [влазьть над] своими обществами по-старому. … Они надеются, что новая модель будет развиваться с помощью череды конфликтов с Китаем и Россией.

.   …

.   Совместная мощь Китая и России намного больше, чем у бывшего блока Советского Союза и Восточной Европы. Производственная, научная и военная мощь Китая и России не только огромны по размерам, но и оказывают гораздо большее влияние на судьбы всего мира. Если кто-то попытается проигнорировать этот факт и подтолкнет Китай и Россию к объединению их сил в отчаянной схватке с противником, тот навлечет на себя абсолютный кошмар.

.   …Если За*д захочет побудить отдельные срани противостоять Китаю и России, они навлекут на них катастрофу. …

.   Любая срань За*да, ко-й предлагают отвернуться от Китая, окажется в серьёзнейшем проигрыше. Лучший вариант для них — макс-но сбалансировать отношения с Китаем и обоСгаШками, не оскорбляя обоСгаШки открыто, и в то же время избегая конфронтации с Китаем. В интересах этих срань также было бы снизить конфронтацию с Россией, а не усиливать её.

.   …Несомненно, стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии обоСгаШек. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят обоСгаШки. Им не следует искусственно разжигать споры и избегать того, чтобы оказаться целью Китая и России, подавая тем самым соответствующий пример другим сраням.

.   …

<https://www.globaltimes.cn/page/202105/1222713.shtml>

<https://inosmi.ru/politic/20210509/249682050.html>

.   Вопрос риторический

Do Communist-Led States Protect Public Health Better Than Capitalism? Marxism-Leninism Today


promo flitched9000 april 27, 2013 20:19 5
Buy for 10 tokens
ПредуведомлениеLibero™: цените каждое обкакивание! Moment™: цените каждый момент! Напоминание «Я смотрю на себя, как на ребёнка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины…

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded